Het is begonnen met één kerk
 
Het was te vinden in de bocht van het "Laantje", waar nu de oude begraafplaats nog is, die het heidens kerkhofje wordt genoemd.
Bij dat kerkje heeft de eerste kerk van Westwoud gestaan. Die kerk is in 1333 gebouwd als katholieke kerk. De toenmalige pastoor Hochten ging in 1574 mee met de vernieuwing van de "Reformatie".
 
Tijdens de reformatie richtte een apostolisch missionaris een schuilkerkje in en van daaruit bleef het katholieke geloof bewaard in deze streken.
 
 
De "Hervorming" kreeg vanaf de 17e eeuw steeds meer aanhang. Rond 1812 waren er van de 335 inwoners van Westwoud 129 ingeschreven als lid van de Hervormde kerk. Van de 140 inwoners van Binnenwijzend waren er 70 lid van de Hervormde kerk
 
In 1876 is het "zogenaamde" heidens kerkje gesloopt.
 
De protestantse kerk
 
De huidige protestantse kerk vindt u aan de "Dr. Nuijensstraat 26" en is een "Waterstaatskerk", gebouwd in 1875.
In de kerk bevindt zich een prachtig "Van Dam orgel" uit 1883. Klik hier voor detailinformatie.
Het interieur is sober protestants.
Centraal staat de kansel met de bijbel, met daarbij de avondsmaaltafel en de Christuskaars.
Een lezenaar, de zwarte vloertegels in de hal en de klok van de kerk komen uit het oude, heidense kerkje.
De kerktoren is in 2009 gerestaureerd.
 
Een trotse haan staat bovenop de toren te glimmen.